Obecné zastupiteľstvo

Marián Toporčík

Poslanec

Mgr. Anna Smolková

Poslankyňa

Monika Ladižinská

Poslankyňa

Ján Kuzmiak

Poslanec

Mária Tuschelová

Poslankyňa

Zverejnené 3. marca 2022.
Bez úpravy .