Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Stráňany.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.8.2023

Suma s DPH 385,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Stráňany

Objednávateľ - Sídlo Stráňany 17, 065 33 Veľký Lipník

Objednávateľ - IČO 00330183

Dodávateľ Jozef Chovanec a Mária Chovancová r. Labantová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.7.2023

Suma s DPH 180,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Veľký Lipník

Objednávateľ - Sídlo Velký Lipník 283, 065 33 Veľký Lipník

Objednávateľ - IČO 00330248

Dodávateľ Obec Stráňany

Dodávateľ - Sídlo Stráňany 17, 065 33 Veľký Lipník

Dodávateľ - IČO 00330183

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.6.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Stráňany

Objednávateľ - Sídlo Stráňany 17, 065 33 Veľký Lipník

Objednávateľ - IČO 00330183

Dodávateľ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Dodávateľ - Sídlo Ulica Kollárova 8, 917 02 Trnava

Dodávateľ - IČO 42156424

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.7.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Stráňany

Objednávateľ - Sídlo Stráňany 17, 065 33 Veľký Lipník

Objednávateľ - IČO 00330183

Dodávateľ Alphabet partner s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 52436411

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.6.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Stráňany

Objednávateľ - Sídlo Stráňany 17, 065 33 Veľký Lipník

Objednávateľ - IČO 00330183

Dodávateľ Chovanec Jozef a manželka Chovancová r. Labantová Mária

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Kúpna zmluva-odkúpenie pozemku Obcou od manželov Chovancových

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.6.2023

Suma s DPH 1 060,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Stráňany

Objednávateľ - Sídlo Stráňany 17, 065 33 Veľký Lipník

Objednávateľ - IČO 00330183

Dodávateľ Divadlo Alexandra Duchnoviča

Dodávateľ - Sídlo Jarková 77, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 00164984

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Stráňany

Objednávateľ - Sídlo Stráňany 17, 065 33 Veľký Lipník

Objednávateľ - IČO 00330183

Dodávateľ EUROVIA SK, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Dodávateľ - IČO 31651518

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

23.09.2019-Zmluva-o-dielo-rek.-MK-proj.-MAS-z-16.09.2019

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.6.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Stráňany

Objednávateľ - Sídlo Stráňany 17, 065 33 Veľký Lipník

Objednávateľ - IČO 00330183

Dodávateľ Jozef Chovanec a Mária Chovancová r. Labantová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Kúpna zmluva-odkúpenie pozemku Obcou od manželov Chovancových

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.4.2023

Suma s DPH 19,50 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Romaňáková Júlia

Dodávateľ Obec Stráňany

Dodávateľ - Sídlo Stráňany 17, 065 33 Veľký Lipník

Dodávateľ - IČO 00330183

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.4.2023

Suma s DPH 19,50 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Mosorjak Štefan st.

Dodávateľ Obec Stráňany

Dodávateľ - Sídlo Stráňany 17, 065 33 Veľký Lipník

Dodávateľ - IČO 00330183

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.3.2023

Suma s DPH 200,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Spišská katolícka charita,ADS Charitas

Objednávateľ - Sídlo Štúrová 508/66, 061 01 Spišská Stará Ves

Objednávateľ - IČO 35514221

Dodávateľ Obec Stráňany

Dodávateľ - Sídlo Stráňany 17, 065 33 Veľký Lipník

Dodávateľ - IČO 00330183

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.3.2023

Suma s DPH 385,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Stráňany

Objednávateľ - Sídlo Stráňany 17, 065 33 Veľký Lipník

Objednávateľ - IČO 00330183

Dodávateľ Jozef Chovanec a manž. Mária Chovancová r. Labantová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dodatok č. 2-ku kúpnej zmluve z 30.3.2023 /Chovancovci/
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 30.03.2023-odkúpenie pozemku od manž. Chovancových