Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Stráňany.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

ID: 2023/03 – NATUR-PACK

17.2.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Stráňany

Objednávateľ - Sídlo Stráňany 17, 065 33 Veľký Lipník

Objednávateľ - IČO 00330183

Dodávateľ NATUR-PACK, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 25, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 35979798

Prílohy

Popis

Súvisiace dokumenty

28.02.2020-Zmluva-dodatok-č.l-o-zabezpečení-systému-združ.-nak-2

Zmluva o dielo-prílohy-rek.MK MAS

ID: 2023/02 – EUROVIA SK

1.2.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.9.2019

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Stráňany

Objednávateľ - Sídlo Stráňany 17, 065 33 Veľký Lipník

Objednávateľ - IČO 00330183

Dodávateľ EUROVIA SK, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Dodávateľ - IČO 31651518

Prílohy

Súvisiace dokumenty

23.09.2019-Zmluva-o-dielo-rek.-MK-proj.-MAS-z-16.09.2019

Zmluva o dielo-rek.MK MAS /2019/-opakované zverejnenie s prílohami

ID: 2019/1 – EUROVIA SK

28 692,90 €

30.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.9.2019

Suma s DPH 28 692,90 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Stráňany

Objednávateľ - Sídlo Stráňany 17, 065 33 Veľký Lipník

Objednávateľ - IČO 00330183

Dodávateľ EUROVIA SK, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Dodávateľ - IČO 31651518

Prílohy

Zmluva o dodaní tovarov „WiFi pre teba v obci Stráňany“

ID: 2023/01 – NITRANET

15 000,00 €

12.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.1.2023

Suma s DPH 15 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Stráňany

Objednávateľ - Sídlo Stráňany 17, 065 33 Veľký Lipník

Objednávateľ - IČO 00330183

Dodávateľ NITRANET, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hornočermánska 55, 949 01 Nitra

Dodávateľ - IČO 36534633

Prílohy

Zmluva o budúcej zmluve o odohraní div. predstavenia v r. 2023

ID: 2022/29 – Divadlo Alexandra Duchnoviča

15.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Stráňany

Objednávateľ - Sídlo Stráňany 17, 065 33 Veľký Lipník

Objednávateľ - IČO 00330183

Dodávateľ Divadlo Alexandra Duchnoviča

Dodávateľ - Sídlo Jarková 77, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 00164984

Prílohy

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

ID: 2022/28 – DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

9.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Stráňany

Objednávateľ - Sídlo Stráňany 17, 065 33 Veľký Lipník

Objednávateľ - IČO 00330183

Dodávateľ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Dodávateľ - Sídlo Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 45736359

Prílohy

Dohoda-výkon činnosti občanov v HN r. 2023

ID: 2022/27 – Úrad práce

29.11.2022

Začiatok účinnosti 30.11.2022

Koniec účinnosti 31.12.2023

Dátum podpísania 10.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Stráňany

Objednávateľ - Sídlo Stráňany 17, 065 33 Veľký Lipník

Objednávateľ - IČO 00330183

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 05.10.2022

ID: 2022/26 – Obec Stráňany

24.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Romaňáková Júlia

Dodávateľ Obec Stráňany

Dodávateľ - Sídlo Stráňany 17, 065 33 Veľký Lipník

Dodávateľ - IČO 00330183

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Kúpna zmluva-predaj obecného pozemku Júlia Romaňáková č. 8

Zmluva o poskytovaní služieb ROZANA

ID: 2022/25 – MK hlas

22.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Stráňany

Objednávateľ - Sídlo Stráňany 17, 065 33 Veľký Lipník

Objednávateľ - IČO 00330183

Dodávateľ MK hlas, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov

Dodávateľ - IČO 45352305

Prílohy

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP-rek. MK MAS

ID: 2022/24 – Pôdohospodárska platobná agentúra

18.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Stráňany

Objednávateľ - Sídlo Stráňany 17, 065 33 Veľký Lipník

Objednávateľ - IČO 00330183

Dodávateľ Pôdohospodárska platobná agentúra

Dodávateľ - Sídlo Hraničná 12, 815 26 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 30794323

Prílohy

Zmluva o dielo-podopatrenie 7.2.-vyhotovenie žiadosti…

ID: 2022/22 – Premier Consulting EU

24.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Stráňany

Objednávateľ - Sídlo Stráňany 17, 065 33 Veľký Lipník

Objednávateľ - IČO 00330183

Dodávateľ Premier Consulting EU, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno

Dodávateľ - IČO 48231657

Prílohy

Dohoda-vykonávanie aktivácie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie

ID: 2022/21 – Úrad práce

24.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Stráňany

Objednávateľ - Sídlo Stráňany 17, 065 33 Veľký Lipník

Objednávateľ - IČO 00330183

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Popis