Preskočiť na obsah

Fotogaléria

Október- mesiac úcty k starším 2019

Október-„Úcta k starším 2016“

Medzinárodný deň deti

Október – úcta k starším 2017

Marta Kuzmiaková rod. Halčáková-Valavska v Košiciach v škole pôrodných sestier v r. 1925.

Stráňany v roku 1967

Obec pred regeneráciou

Obec po regenerácii

Priebeh regenerácie obce 2015

Cezhraničná spolupráca

Dňa 18.02.2016 našu obec navštívila vzácna návšteva so Srbska -Ruského Kerestúra,  predstavitelia kultúrneho inštitútu Vojvodiňa , riaditeľ – Serhej Tamaš, predseda Jovgen Mudri,  prednosta okresného úradu Peter Sokol, riaditeľ osvetového strediska Martín Karáš a starosta obce Juraj Jedinák. Hlávnou témou jednania bolo postaviť pamätník v obci Stráňany Petrovi Kuzmiakovi nar. 1816 r., ktorý založil gymnázium v Ruskom Kerestúre a dodnes gymnázium nesie meno Petra Kuzmiaka zo Stráňan.

Brigáda s deťmi, apríl 2019

Brigáda 2018

Pridelenie protipovodňového vozíka štátnym tajomníkom ministerstva vnútra Mariánom Saloňom