Pracovné stretnutia starostu obce

27 snem ZMOS – Bratislava 2016

Pracovné stretnutie s europoslankyňou Monikou Smolkovou a Katarínou Nevedalovou v Strasburgu v roku 2013

Pracovná cesta Srbsko-Ruský Kerestur „200rokov od narodenia Petra Kuzmiaka zo Stráňan“, po ktorom je pomenované gymnázium v Ruskom Keresture.

Zverejnené 3. marca 2022.
Bez úpravy .