Zrušenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Zverejnené 12. júla 2022.
Bez úpravy .