Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 23.06.2022

Zverejnené 23. júna 2022.
Bez úpravy .