Vyhlásenie času zvýšeného neb. požiaru

Zverejnené 25. marca 2022.
Upravené 4. apríla 2022.