Úroveň vytriedenia KO za r. 2022 a sadzba poplatku pre rok 2023

Zverejnené 21. februára 2023.
Bez úpravy .