Svetový deň prvej pomoci – 10.09.2022

Zverejnené 8. septembra 2022.
Bez úpravy .