„Rekonštrukcia miestnej komunikácie pri cintoríne“ v roku 2016

Zverejnené 7. apríla 2022.
Bez úpravy .