Preskočiť na obsah

Plagát-Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Stráňany v roku 2022

Zverejnené 1.6.2023.

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Stráňany rok 2022

Program:  Program rozvoja vidieka SR 2014 -2020

Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj  vidieka

Výška NFP:    25 000,00 EUR

Opis projektu:  Rekonštrukcia existujúcej miestnej komunikácie medzi jestvujúcimi rodinnými domami v dĺžke 102,716 m.