Preskočiť na obsah

Informácia pre voliča s trvalým pobytom mimo územia SR + tlačivo „Čestné vyhlásenie…“

Zverejnené 22.1.2024.