„Vybudovanie nového rigola a spevnenie krajnice miestnej komunikácie“ v roku 2018

Zverejnené 7. apríla 2022.
Bez úpravy .