„Rekonštrukcia strechy na obecnom úrade“ v roku 2013

Zverejnené 7. apríla 2022.
Bez úpravy .