Rekonštrukcia miestnej komunikácie 2022

Zverejnené 15. júla 2022.
Bez úpravy .