Udalosti

Uskutočnené a plánované udalosti v obci Stráňany.

Jarný rez

Uskutočnila sa So 25.2 09:00

Uskutočnila sa So 19.11 19:00

Divadelné predstavenie- komédia faraóni

Predstavenie podporené Fondom na podporu kultúry národnostných menšín. Predstavenie realizované v rámci projektu vyhláseného FPKNM – zachovanie rusínskej kultúry, podpora rusínskeho jazyka. Vstup zdarma.

Uskutočnila sa Pi 2.9 17:00