Rekonštrukcia knižnice na obecnom úrade v roku 2021