Rekonštrukcia kancelárie na obecnom úrade v roku 2021