Rekonštrukcia kancelárie na obecnom úrade v roku 2021

Zverejnené 30. novembra 2022.
Bez úpravy .