Preskočiť na obsah

História obce

1343

Obec je doložená z roku 1343 ako Polyvark, neskôr ako Foľvark /1920/, Stráňany.

1589

Obec bola pôvodne majerom Nedeckého panstva. V roku 1589 ju od Alberta Laského kúpili
Horvath-Palocsayovci, koncom 17. storočia ju dali Imrich Thokoly do zálohy biskupovi Ladislavovi
Matyassovskému. Pred napadnutím Poľska prišlo do obce slovenské vojsko. Počas SNP obyvatelia
podporovali partizánov pôsobiacich na okolí. 

1787

V roku 1787 mala obec 68 domov a 500 obyvateľov

1828

V roku 1828 mala 103 domov a 748 obyvateľov.
Zaoberali sa poľnohospodárstvom, prácou v lesoch a drotárstvom.

1945

Obec bola oslobodená 25.1.1945. Po oslobodení bol utvorený revolučný národný výbor.

1946

Vo voľbách 1946 zvíťazila KSS, z 317 hlasov získala 173, DS 128,
Strana slobody 8 hlasov.

1972

JRD bolo založené v r. 1972, bolo pripojené k JRD Kamienka.

Za I.ČSR zostali pri tradičných zamestnaniach. Obyvatelia podporovali partizánov. Pôdu obrábali
súkromné hospodáriaci roľníci. Väčšina mužov pracovala v rozličných podnikoch po celej republike.

Pamiatky: Kostol grécko-katolický: klasicistický z roku 1857