Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Stráňany.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dohoda-výkon činnosti občanov v HN r. 2023

ID: 2022/27 – Úrad práce

29.11.2022

Začiatok účinnosti 30.11.2022

Koniec účinnosti 31.12.2023

Dátum podpísania 10.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Stráňany

Objednávateľ - Sídlo Stráňany 17, 065 33 Veľký Lipník

Objednávateľ - IČO 00330183

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 05.10.2022

ID: 2022/26 – Obec Stráňany

24.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Romaňáková Júlia

Dodávateľ Obec Stráňany

Dodávateľ - Sídlo Stráňany 17, 065 33 Veľký Lipník

Dodávateľ - IČO 00330183

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Kúpna zmluva-predaj obecného pozemku Júlia Romaňáková č. 8

Zmluva o poskytovaní služieb ROZANA

ID: 2022/25 – MK hlas

22.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Stráňany

Objednávateľ - Sídlo Stráňany 17, 065 33 Veľký Lipník

Objednávateľ - IČO 00330183

Dodávateľ MK hlas, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov

Dodávateľ - IČO 45352305

Prílohy

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP-rek. MK MAS

ID: 2022/24 – Pôdohospodárska platobná agentúra

18.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Stráňany

Objednávateľ - Sídlo Stráňany 17, 065 33 Veľký Lipník

Objednávateľ - IČO 00330183

Dodávateľ Pôdohospodárska platobná agentúra

Dodávateľ - Sídlo Hraničná 12, 815 26 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 30794323

Prílohy

Zmluva o dielo-podopatrenie 7.2.-vyhotovenie žiadosti…

ID: 2022/22 – Premier Consulting EU

24.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Stráňany

Objednávateľ - Sídlo Stráňany 17, 065 33 Veľký Lipník

Objednávateľ - IČO 00330183

Dodávateľ Premier Consulting EU, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno

Dodávateľ - IČO 48231657

Prílohy

Dohoda-vykonávanie aktivácie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie

ID: 2022/21 – Úrad práce

24.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Stráňany

Objednávateľ - Sídlo Stráňany 17, 065 33 Veľký Lipník

Objednávateľ - IČO 00330183

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Popis

Kúpna zmluva-predaj obecného pozemku Júlia Romaňáková č. 8

ID: 2022/20 – Obec Stráňany

3 590,00 €

6.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.10.2022

Suma s DPH 3 590,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Romaňáková Júlia r. Čekaňáková

Dodávateľ Obec Stráňany

Dodávateľ - Sídlo Stráňany 17, 065 33 Veľký Lipník

Dodávateľ - IČO 00330183

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 05.10.2022

Zmluva o vytvorení systému na hromadné odosielanie SMS správ….

ID: 2022/18 – Alphabet group s. r. o.

20.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Stráňany

Objednávateľ - Sídlo Stráňany 17, 065 33 Veľký Lipník

Objednávateľ - IČO 00330183

Dodávateľ Alphabet group s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 11/C, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 53056043

Prílohy

Kúpno-predajná zmluva č. 1/22-/KUKA nádoba č.62/

ID: 2022/17 – Obec Stráňany

16,47 €

8.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.9.2022

Suma s DPH 16,47 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Kuzmiak Ján

Dodávateľ Obec Stráňany

Dodávateľ - Sídlo Stráňany 17, 065 33 Veľký Lipník

Dodávateľ - IČO 00330183

Prílohy

Zmluva o odohraní divadelného predstavenia

ID: 2022/16 – Divadlo Alexandra Duchnoviča

1 060,00 €

5.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.8.2022

Suma s DPH 1 060,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Stráňany

Objednávateľ - Sídlo Stráňany 17, 065 33 Veľký Lipník

Objednávateľ - IČO 00330183

Dodávateľ Divadlo Alexandra Duchnoviča

Dodávateľ - Sídlo Jarková 77, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 00164984

Prílohy

Kúpna zmluva-predaj budova č. 46 /tzv. kasáreň/ s príslušenstvom

ID: 2022/15 – Obec Stráňany

35 600,00 €

25.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.8.2022

Suma s DPH 35 600,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Bondra Matej

Dodávateľ Obec Stráňany

Dodávateľ - Sídlo Stráňany 17, 065 33 Veľký Lipník

Dodávateľ - IČO 00330183

Prílohy