Preskočiť na obsah

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Stráňany, konaného dňa 05.04.2024