Zámer obce o odkúpenie časti pozemku v k.ú. obce od súkromných osôb.

Zverejnené
23. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
23. februára 2023 − 9. marca 2023
Kategória

Prílohy