Preskočiť na obsah

VZN č. 2/2023, ktorým sa mení VZN č. 58 z roku 2013 k miestnej dani za psov.