Pozvánka-zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 01.08.2022

Zverejnené
1. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
1. augusta 2022 − 15. augusta 2022
Kategória

Prílohy