Oznámenie o začatí zlúčeného úz. a stav. konania manž. Chovancovci č. 34

Zverejnené
15. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
15. februára 2023 − 1. marca 2023
Kategória

Prílohy