Oznámenie o strategickom dokumente-Územný plán obce Vyšné Ružbachy

Zverejnené
27. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
27. februára 2023 − 13. marca 2023
Kategória

Prílohy