Výzva VSD na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov… v ochrannom pásme VN/VVN

Zverejnené 25. augusta 2022.
Bez úpravy .