Výzva na predloženie cenovej ponuky-výstavba miestnej komunikácie-úsek od č. 77 k č. 86

Zverejnené 25. augusta 2022.
Bez úpravy .