Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 20.07.2022

Zverejnené 20. júla 2022.
Bez úpravy .