Vyhlásené konkrétne výzvy Okresným úradom Stará Ľubovňa-žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku.

Zverejnené 16. augusta 2022.
Bez úpravy .