Preskočiť na obsah

Skutočné ohodnotenie, zameranie a určenie ceny oporného muru pri č. d. 2.

Zverejnené 10.6.2024.

Zhotovitelia oporného muru pri č. d. 2 vyfakturovali spolu s materiálom sumu za celé dielo práce 10.355,-€, pričom skutočná hodnota za celé dielo práce v skutočnosti predstavuje sume 14.915,-€. Zhotovitelia diela ušetrili v obecnom rozpočte sumu 4.560,-€.