Referendum-výsledky v obci Stráňany

Počet zapísaných voličov: 153

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 62

Počet platných hlasov: 59 z toho ÁNO: 55 , NIE: 4

Zverejnené 23. januára 2023.
Bez úpravy .