POŽEHNANÉ VEĽKONOČNÉ SVIATKY

Prajeme Vám POŽEHNANÉ VEĽKONOČNÉ SVIATKY

plné radosti a pokoja

od Zmŕtvychvstáleho Krista.

Nech nádej veľkonočného rána

prinesie nové svetlo a radosť

do Vaších dní.

Zverejnené 12. apríla 2022.
Bez úpravy .