„MOJA OBEC“-údaje o obyvateľoch, domoch a bytoch – sčítanie 2021

Zverejnené 13. februára 2023.
Bez úpravy .