Pozvánka – Infodeň 22.08.2022 o 13.00 hod. v dome kultúry Stará Ľubovňa – informovanie verejnosti ohľadne podávania žiadosti o regionálne príspevky na základe výzvy 01/OÚ SL/2022

Zverejnené 15. augusta 2022.
Upravené 16. augusta 2022.