Dovolenka v ambulancií obvodného lekára

Obvodný lekár vo Veľkom Lipníku v čase od 22.8.2022 do 06.09.2022 včítane nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Vo veľmi súrnych prípadoch bude zastupovať lekár v Podolínci.

Zverejnené 15. augusta 2022.
Bez úpravy .