Preskočiť na obsah

Doplnenie spojov

Zverejnené 17.1.2024.

Na základe informácie IDS Východ je od 1. februára 2024 plánované doplnenie spojov zo Spišskej Starej Vsi do Starej Ľubovne a to: odchod zo S.S.Vsi o 7.08 hod. a o 9.05 hod. Na predmetnej linke budú v nasledujúcom období vykonané ďalšie zmeny, v rámci ktorých dôjde k doplneniu nových spojov. Počíta sa, že spoje v danom úseku budú premávať pravidelne v hodinovom intervale.