„Rozšírenie cesty a spevnenie brehu v dĺžke 200m „v roku 2018

Zverejnené 7. apríla 2022.
Bez úpravy .