„Rekonštrukcia miestnej komunikácie“ od č.d.72 -77 v dĺžke 100m v roku 2013

Zverejnené 7. apríla 2022.
Bez úpravy .