Rekonštrukcia kuchyne na obecnom úrade 2018

Zverejnené 7. apríla 2022.
Bez úpravy .