„Rekonštrukcia elektriny a celková rekonštrukcia kuchyne na obecnom úrade“ v roku 2018

Zverejnené 7. apríla 2022.
Bez úpravy .