„Rekonštrukcia a rozšírenie miestnej komunikácie v dĺžke 200m“ v roku 2018

Zverejnené 7. apríla 2022.
Bez úpravy .