Realizácia priechodu pre chodcov pri predajni 2020

Zverejnené 7. apríla 2022.
Bez úpravy .